$ 737,500 63 days ago 225 sackville st, Toronto
700-799
1+1
2
Toronto Regional Real Estate Board
$ 450,000 178 days ago 251 jarvis st, Toronto
0-499
0
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 792,000 368 days ago 5910 greensboro dr, Mississauga
1200-1399
3
3
Toronto Regional Real Estate Board
$ 698,000 415 days ago 3888 duke of york blvd, Mississauga
1200-1399
2+1
2
Toronto Regional Real Estate Board
$ 590,000 487 days ago 1030 king st w, Toronto
500-599
1+1
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 542,000 487 days ago 50 absolute ave, Mississauga
800-899
2
2
Toronto Regional Real Estate Board
$ 585,000 510 days ago 3880 duke of york blvd, Mississauga
900-999
2
2
Toronto Regional Real Estate Board
$ 592,000 529 days ago 102 bloor st w, Toronto
600-699
1+1
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 510,000 536 days ago 117 bristol rd e, Mississauga
1000-1199
2+1
1
Toronto Regional Real Estate Board
$ 865,000 596 days ago 1231 shagbark cres, Mississauga
1500-2000
4
3
Toronto Regional Real Estate Board
$ 1,172,000 657 days ago 500 strathmore blvd, Toronto
 
3+1
2
Toronto Regional Real Estate Board
1